Wij zijn specialist in levering, controle en onderhoud van automatische blussystemen.
Hierbij valt te denken aan:

FM 200/Novec blusinstallaties

CO2 Blusinstallaties

Aerosol installaties - FirePro

Maritieme Specialisatie

Wij zijn gespecialiseerd in het onderhoud van blussystemen op schepen en we beschikken over de volgende erkenning hiertoe:

  • Door Lloyd’s Register Group zijn we aangewezen als erkend Service Supplier Insepions and Maintenance of Fire-Extinguishing Equipment and Systems.
  • Door de Inspectie Leefomgeving en Transport (IL&T) zijn we erkend als deskundige voor de keuring en het onderhoud van brandblussers, slanghaspels en vaste blusinstallaties.
  • Ten aanzien van FirePro installaties zijn wij erkend en gediplomeerd dealer en installateur

FirePro

Ten Napel Brandbeveiliging is dealer van het aerosol blussysteem FirePro.

klik hier voor meer informatie